Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, że kryteria wyboru projektów zatwierdzane kolejnymi uchwałami Komitetu Monitorującego są następnie wprowadzane do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (aktualna wersja dostępna jest tutaj). Dokument ten zawiera w załączniku 8.3. komplet aktualnie obowiązujących kryteriów.

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2015

 

Uchwała 1/I/15 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Załącznik do uchwały 1/I/15 z dnia 13 marca 2015 r. (pdf 201 KB)

 

Uchwała 1/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały 1/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 176 KB)
Załącznik do uchwały 1/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 533 KB)

 

Uchwała 2/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały 2/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 176 KB)
Załącznik do uchwały 2/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 560 KB)

 

Uchwała 3/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały 3/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 177 KB)
Załącznik do uchwały 3/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 660 KB)

 

Uchwała 4/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały 4/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 177 KB)
Załącznik do uchwały 4/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 678 KB)

 

Uchwała 5/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały 5/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 176 KB)
Załącznik do uchwały 5/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 578 KB)

 

Uchwała 6/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały 6/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 177 KB)
Załącznik do uchwały 6/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 911 KB)

 

Uchwała 7/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały 7/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 177 KB)
Załącznik do uchwały 7/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 670 KB)

 

Uchwała 8/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały 8/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 177 KB)
Załącznik do uchwały 8/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 646 KB)

 

Uchwała 9/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały 9/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 177 KB)
Załącznik do uchwały 9/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 658 KB)

 

Uchwała 10/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna

Tekst uchwały 10/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 176 KB)
Załącznik do uchwały 10/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pdf 462 KB)

 

Uchwała 11/II/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy”

Tekst uchwały 11/II/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (pdf 172 KB)
Załącznik do uchwały 11/II/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (pdf 182 KB)

 

Uchwała 1/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały 1/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 426 KB)
Załącznik do uchwały 1/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 965 KB)

 

Uchwała 2/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały 2/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 426 KB)
Załącznik do uchwały 2/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 1 080 KB)

 

Uchwała 3/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały 3/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 355 KB)
Załącznik do uchwały 3/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 1 064 KB)

 

Uchwała 4/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały 4/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 352 KB)
Załącznik do uchwały 4/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 1 048 KB)

 

Uchwała 5/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały 5/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 358 KB)
Załącznik do uchwały 5/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 890 KB)

 

Uchwała 6/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Tekst uchwały 6/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (pdf 342 KB)

 

Uchwała 1/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały 1/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. (pdf 443 KB)
Załącznik do uchwały 1/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. (pdf 1653 KB)

 

Uchwała 2/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały 2/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. (pdf 278 KB)
Załącznik do uchwały 2/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. (pdf 873 KB)

 

Uchwała 3/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały 3/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. (pdf 351 KB)
Załącznik do uchwały 3/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. (pdf 1 079 KB)

 

Uchwała 4/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały 4/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. (pdf 282 KB)
Załącznik do uchwały 4/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. (pdf 1 073 KB)

 

Uchwała 5/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały 5/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. (pdf 426 KB)
Załącznik do uchwały 5/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. (pdf 1 277 KB)

 

Uchwała 6/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały 6/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. (pdf 353 KB)
Załącznik do uchwały 6/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. (pdf 1296 KB)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2016

 

Uchwała 1/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 426 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 473 KB)

 

Uchwała 2/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały nr 2/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 350 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 1 151 KB)

 

Uchwała 3/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały nr 3/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 350 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 841 KB)

 

Uchwała 4/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały nr 4/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 434 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 1 058 KB)

 

Uchwała 5/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały nr 5/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 352 KB)
Załącznik do uchwały nr 5/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 1 080 KB)

 

Uchwała 6/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 6/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 353 KB)
Załącznik do uchwały nr 6/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (pdf 1 310 KB)

 

Uchwała 1/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 339 KB)
Załącznik 1 do uchwały nr 1/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 811 KB)
Załącznik 2 do uchwały nr 1/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (xls 802 KB)

 

Uchwała 2/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 2/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 365 KB)
Załącznik 1 do uchwały nr 2/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 865 KB)
Załącznik 2 do uchwały nr 2/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 516 KB)

 

Uchwała 3/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 3/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 568 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 1 749 KB)

 

Uchwała 4/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały nr 4/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 565 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 1 046 KB)

 

Uchwała 5/VI/16  z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały nr 5/VI/16  z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 494 KB)
Załącznik do uchwały nr 5/VI/16  z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 977 KB)

 

Uchwała 6/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały nr 6/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 568 KB)
Załącznik do uchwały nr 6/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 1 205 KB)

 

Uchwała 7/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 7/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 561 KB)
Załącznik do uchwały nr 7/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 1 433 KB)

 

Uchwała 8/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały nr 8/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 561 KB)
Załącznik do uchwały nr 8/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 1 001 KB)

 

Uchwała 9/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały nr 9/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 563 KB)
Załącznik do uchwały nr 9/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. (pdf 1 142 KB)

 

Uchwała 1/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 1/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. (pdf 448 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. (pdf 1 759 KB)

 

Uchwała 2/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały nr 2/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. (pdf 1 006 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. (pdf 444 KB)

 

Uchwała 1/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały nr 1/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 356 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 376 KB)

 

Uchwała 2/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały nr 2/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 445 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 373 KB)

 

Uchwała 3/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały nr 3/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 440 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 376 KB)

 

Uchwała 4/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały nr 4/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 357 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 375 KB)

 

Uchwała 5/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały nr 5/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 358 KB)
Załącznik do uchwały nr 5/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 380 KB)

 

Uchwała 6/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały nr 6/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 439 KB)
Załącznik do uchwały nr 6/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (pdf 373 KB)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2017

 

Uchwała 1/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 1/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. (pdf 494 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. (pdf 1 094 KB)

 

Uchwała 2/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie czynników wpływających na efektywność realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Tekst uchwały nr 2/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. (pdf 350 KB)

 

Uchwała 1/IX/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/IX/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. (pdf 364 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/IX/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. (pdf 1 384 KB)

 

Uchwała 1/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (pdf 363 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (pdf 953 KB)

 

Uchwała 2/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 2/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (pdf 655 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (pdf 1 049 KB)

 

Uchwała 1/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały nr 1/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 655 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1 334 KB)

 

Uchwała 2/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały nr 2/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 652 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1 535 KB)

 

Uchwała 3/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały nr 3/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 537 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1 461 KB)

 

Uchwała 4/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały nr 4/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 534 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1229 KB)

 

Uchwała 5/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 5/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 664 KB)
Załącznik do uchwały nr 5/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 2 282 KB)

 

Uchwała 6/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 6/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 658 KB)
Załącznik do uchwały nr 6/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 2 090 KB)

 

Uchwała 7/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały nr 7/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 370 KB)
Załącznik do uchwały nr 7/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1 391 KB)

 

Uchwała 8/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały nr 8/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 502 KB)
Załącznik do uchwały nr 8/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1 400 KB)

 

Uchwała 9/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały nr 9/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 364 KB)
Załącznik do uchwały nr 9/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 10503 KB)

 

Uchwała 10/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały nr 10/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 362 KB)
Załącznik do uchwały nr 10/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 1 469 KB)

 

Uchwała 11/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały nr 11/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 501 KB)
Załącznik do uchwały nr 11/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf  1 497 KB)

 

Uchwała 12/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna

Tekst uchwały nr 12/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf 355 KB)
Załącznik do uchwały nr 12/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. (pdf  1 102 KB)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2018

 

Uchwała 1/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2017 rok z wdrażania RPO WP 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 372 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 6 992 KB)

 

Uchwała 2/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany RPO WP 2014-2020

Tekst uchwały nr 2/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 368 KB)
Załącznik 1 do uchwały nr 2/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 2 406 KB)
Załącznik 2 do uchwały nr 2/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 812 KB)

 

Uchwała 3/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 3/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 670 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 2 273 KB)

 

Uchwała 4/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020

Tekst uchwały nr 4/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 369 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 820 KB)
Rejestr zmian Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 256 KB)

 

Uchwała 5/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Tekst uchwały nr 5/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 491 KB)
Załącznik do uchwały nr 5/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (pdf 599 KB)

 

Uchwała nr 1/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały nr 1/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 507 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 1 346 KB)

 

Uchwała nr 2/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały nr 2/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 502 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 1 432 KB)

 

Uchwała nr 3/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 3/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 527KB)
Załącznik do uchwały nr 3/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 2 309 KB)

 

Uchwała nr 4/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 4/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 540 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku (pdf 2 052 KB)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2019

 

Uchwała nr 1/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały nr 1/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku (pdf 555 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku (pdf 1 655 KB)

 

Uchwała Nr 2/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2019 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach RPO WP 2014-2020

Tekst uchwały nr 2/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku (pdf 514 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku (pdf 851 KB)

 

Uchwała Nr 1/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 1/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 578 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 2 306 KB)

 

Uchwała Nr 2/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 2/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 592 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 2 087 KB)

 

Uchwała Nr 3/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2018 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść uchwały nr 3/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 342 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 1 481 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 2 134 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku (pdf 1 424 KB)

 

Uchwała 1/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Treść uchwały nr 1/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.  (pdf 555 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (pdf 1 438 KB)

 

Uchwała 2/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia.

Treść uchwały nr 2/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.  (pdf 552 KB)
Załącznik do uchwały nr 2/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (pdf 1 504 KB)

 

Uchwała 3/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Treść uchwały nr 3/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. (pdf 577 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/19 z dnia 4 grudnia 2019 r.  (pdf 2 306 KB)

 

Uchwała 4/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Treść uchwały nr 4/19 z dnia 4 grudnia 2019 r.  (pdf 601 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/19 z dnia 4 grudnia 2019 r.  (pdf 2 087 KB)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2020

 

Uchwała nr 1/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały nr 1/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 543 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf  1 379 KB)

 

Uchwała nr 2/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 2/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 371 KB)
Załącznik 1 do uchwały nr 2/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf  2544 KB)
Załącznik 2 do uchwały nr 2/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 735 KB)

 

Uchwała nr 3/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 3/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 373 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 874 KB)
Rejestr zmian w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 200 KB)

 

Uchwała nr 4/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2020 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 4/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 514 KB)
Załącznik do uchwały nr 4/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (pdf 861 KB)

 

Uchwała nr 1/20 z dnia 30 marca 2020 r. KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmian finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z walką z COVID-19

Tekst uchwały nr 1/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian finansowych w RPO WP 2014-2020 w związku z walką z COVID-19 (pdf 280 KB)
Załącznik do uchwały nr 1/20 z dnia 30 marca 2020 r. (pdf 274 KB)

 

Uchwała nr 2/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r. KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia

Tekst uchwały nr 2/20 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.(pdf 551 KB)
Załącznik do Tekst uchwały nr 2/20 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. (pdf 1 417 KB)

 

Uchwała nr 3/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów dotyczących ograniczania czynników ryzyka w środowisku pracy związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych realizowanych w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Tekst uchwały nr 3/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (pdf 552 KB)
Załącznik do uchwały nr 3/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (pdf 2 367 KB)

 

Uchwała nr 4/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. KM RPO WP 2014-2020 w sprawie upoważnienia właściwych instytucji do dokonywania, na wniosek beneficjentów, zmian w projektach skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację RPO WP 2014-2020

Tekst uchwały nr 4/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (pdf 363 KB)

 

Uchwała nr 5/20 z dnia 22 maja 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 5/20 z dnia 22 maja 2020 roku (pdf 349 KB)
Załącznik 1 do uchwały nr 5/20 z dnia 22 maja 2020 roku (pdf  2465 KB)
Załącznik 2 do uchwały nr 5/20 z dnia 22 maja 2020 roku (pdf 818 KB)

 

Uchwała nr 6/20 z dnia 22 maja 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Tekst uchwały nr 6/20 z dnia 22 maja 2020 roku (pdf 538 KB)
Załącznik do uchwały nr 6/20 z dnia 22 maja 2020 roku (pdf 1 659 KB)

 

Uchwała nr 7/20 z dnia 29 maja 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 7/20 z dnia 29 maja 2020 roku (pdf 372 KB)
Załącznik 1 do uchwała nr 7/20 z dnia 29 maja 2020 roku (pdf 2 472 KB)
Załącznik 2 do uchwała nr 7/20 z dnia 29 maja 2020 roku (pdf 196 KB)

 

Uchwała nr 8/20 z dnia 15 lipca 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2019 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Uchwała nr 9/20 z dnia 15 lipca 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik do uchwały 9/20: Strategia Komunikacji RPO WP 2014-2020 (pdf 1 886 KB)

 

Uchwała nr 10/20 z dnia 2 listopada 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

 

Uchwała nr 11/20 z dnia 2 listopada 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 11/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie (pdf 448 KB)

Załącznik do uchwały nr 11/20 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie (pdf 2 368 KB)

 

Uchwała nr 12/20 z dnia 2 listopada 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 12/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (pdf 658 KB)

Załącznik do uchwały nr 12/20 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (pdf 2 152 KB)

 

Uchwała nr 13/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 13/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia zmiany RPO WP 2014-2020 (pdf 277 KB)

Załącznik 1 do uchwały nr 13/20 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 3 566 KB)

Załącznik 2 do uchwały nr 13/20 – Rejestr zmian (pdf 634 KB)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2021

 

Uchwała nr 1/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 1/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (pdf 470 KB)

Załącznik do uchwały nr 1/21 KM RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (pdf 2318 KB)

 

Uchwała nr 2/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

Tekst uchwały nr 2/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka (pdf 221 KB)

Załącznik do uchwały nr 2/21 KM RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka (pdf 1548 KB)

 

Uchwała nr 3/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2021 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 3/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2021 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 267 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/21 KM RPO WP 2014-2020 – Informacja o planowanych na 2021 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020 (pdf 865 KB)

 

Uchwała nr 4/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2020 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 4/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2020 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 383 KB)

Załącznik 1 – Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP 2014-2020 (pdf 666 KB)

Załącznik 2 – Załączniki do sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 (tabele) (pdf 1480 KB)

Załącznik 3 – Streszczenie sprawozdania rocznego (pdf 1388 KB)

 

Uchwała nr 5/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 5/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 225 KB)

Załącznik 1 – Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 1418 KB)

Załącznik 2 – Rejestr zmian w Planie Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 851 KB)

 

Uchwała nr 1/XVI/21 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Tekst uchwały nr 1/XVI/21 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (pdf 379 KB)

Załącznik – Regulamin Działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (pdf 376 KB)

 

Uchwała nr 6/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść Uchwały nr 6/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Uchwała nr 7/21 KM RPO WP 2014-2020 dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 7/21 KM RPO WP 2014-2020 dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 211 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/21 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 3 710 KB)

Załącznik 2 do uchwały nr 7/21 – Rejestr zmian (pdf 771 KB)

 

Uchwała nr 8/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 8/21 KM RPO WP 2014-2020 w ramach RPO WP 2014-2020 6 Integracja

Załącznik do uchwały nr 8/21 KM RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

 

Uchwała nr 9/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

Tekst uchwały nr 9/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

Załącznik do uchwały nr 9/21 KM RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2022

 

Uchwała nr 1/22 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

Tekst uchwały nr 1/22 KM RPO WP 2014-2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) (pdf 160 KB)

Załącznik do uchwały nr 1/22 KM RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) (pdf 761 KB)

 

 

Uchwała nr 2/XVII/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 2/XVII/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 117 KB)

Rejestr zmian w Planie Ewaluacji RPO WP (pdf 313 KB)

 

Uchwała nr 3/XVII/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2022 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Uchwała nr 2/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 2/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 115 KB)

Zał. 1 do Uchwały nr 2/22 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 3 093 KB)

Zał. 2 do Uchwały nr 2/22 – Rejestr zmian RPO WP 2014-2020 (pdf 310 KB)

 

Uchwała 3/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów

Tekst uchwały nr 3/22 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów (pdf 159 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/22 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów (pdf 654 KB)

 

Uchwała 4/22 z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

Tekst uchwały nr 4/22 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

Załącznik do uchwały nr 4/22 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

 

Uchwała 5/22 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały 5/22 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zał. 1 do Uchwały 5/22 – Tekst RPO WP 2014-2020

Zał. 2 do Uchwały 5/22 – Rejestr zmian RPO WP 2014-2020

 

UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 2023

 

Uchwała nr 1/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2022 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 1/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2022 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zał. 1 do Uchwały 1/23 – Sprawozdanie roczne za 2022 rok

Zał. 2 do Uchwały 1/23 – Załączniki do sprawozdania rocznego za 2022 rok (tabele)

Zał. 3 do Uchwały nr 1/23 – Streszczenie sprawozdania rocznego

 

Uchwała nr 2/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2023 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 2/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2023 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zał. do Uchwały nr 2/23 – Informacja o planowanych na 2023 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020

 

Uchwała nr 1/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 281 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XVIII/23 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 2 740 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/XVIII/23 – Rejestr zmian RPO WP 2014-2020 (pdf 701 KB)

 

Uchwała nr 2/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 2/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 285 KB)

Załącznik do uchwały nr 2/XVIII/23 – Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 1 323 KB)

Rejestr zmian w Planie Ewaluacji RPO WP (pdf 893 KB)