Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

W dniu 26 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Komitet liczy 45 członków, wśród których jest 9 przedstawicieli rządu, 17 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 19 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, środowisko naukowe i gospodarcze. Ponadto w skład Komitetu wchodzi 29 obserwatorów, m.in. przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Komitetu, pełniąc rolę doradczą.

Komitet Monitorujący jest ważnym partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w skutecznej, sprawnej i efektywnej realizacji RPO WP 2014-2020.

13 marca 2015 r. – inauguracyjne posiedzenie Komitetu w Gdańsku

16-17 kwietnia 2015 r. – warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

28-29 kwietnia 2015 r. – II posiedzenie Komitetu w Cedrach Wielkich

29 maja 2015 r. – warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

26 czerwca 2015 r. – III posiedzenie Komitetu w Gdańsku

5-6 listopada 2015 r. – warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

1-2 grudnia 2015 r. – IV posiedzenie Komitetu w Gdyni

2 lutego 2016 r. – warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

12 lutego 2016 r. – V posiedzenie Komitetu w Gdańsku

10 maja 2016 r. – warsztaty dla członków, zastępców i obserwatorów

20 maja 2016 r. – VI posiedzenie Komitetu w Gdańsku

13 października 2016 r. – VII posiedzenie Komitetu w Gdańsku

24 lutego 2017 r. – VIII Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

21 czerwca 2017 r. – IX Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

25 października 2017 r. – X Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

18 kwietnia 2018 r. – XI Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

16 listopada 2018 r. – XII Posiedzenie Komitetu w Gdańsku

8 marca 2019 r. – XIII Posiedzenie Komitetu w Gdyni

19 czerwca 2019 r. – XIV Posiedzenie Komitetu w Sopocie

9 stycznia 2020 r. – XV Posiedzenie Komitetu w Sopocie

23 września 2021 r. – XVI posiedzenie Komitetu w Gdańsku

31 maja 2022 r. – XVII posiedzenie Komitetu w Gdańsku

12 września 2023 r. – XVIII posiedzenie Komitetu w Gdańsku

Sekretariat Komitetu informuje, że każdy z członków, zastępców i obserwatorów ma możliwość otrzymywania pocztą elektroniczną Biuletynu Unijnego redagowanego w Urzędzie Marszałkowskim, który zawiera bieżące informacje o wszystkich programach i inicjatywach unijnych dostępnych w naszym województwie, w tym o RPO WP 2014-2020.

Newsletter wysyłany jest co czwartek. Aby się zapisać wystarczy podać swój adres e-mail na podstronie RPO WP 2014-2020.