Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Uchwała nr 11/II/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej organizacji pozarządowej województwa pomorskiego „Partner Kluczowy”.

nr 11/II/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Skład grupy roboczej

 

Uchwała nr 1/I/15 Grupy Roboczej z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst uchwały nr 1/I/15 Grupy Roboczej z dnia 1 grudnia 2015 r. 

Załącznik – Regulamin grupy roboczej

 

Uchwała nr 2/II/15 Grupy Roboczej z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst uchwały nr 2/II/15 Grupy Roboczej z dnia 1 grudnia 2015 r.