Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pierwotna lista członków, zastępców członków i obserwatorów zawarta jest w treści uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego powołującej komitet:

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 lutego 2015 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 5 maja 2016 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 30 października 2018 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 4 marca 2021 r. (pdf  424 KB)

Zarządzenie nr 1/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/16 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 2/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 2/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 2/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 3/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 4/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 5/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenia nr 2/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 332 KB)
Zarządzenie nr 2/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 330 KB)
Zarządzenie nr 1/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 340 KB)
Zarządzenie nr 2/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 174 KB)
Zarządzenie nr 3/22 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 173 KB)
Zarządzenie nr 4/22 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 319 KB)
Zarządzenie nr 1/23 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 174 KB)
Zarządzenie nr 2/23 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 171 KB)

 

Aktualna lista członków, zastępców członków i obserwatorów znajduje się poniżej.

Kryteria, które powinien spełniać członek Komitetu Monitorującego i jego zastępca to posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub w dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Aktualny imienny wykaz osób wyznaczonych do KM RPO WP 2014-2020