Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

2024-06-18

Do 30 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 315 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,5 mld zł, co stanowi 99,6% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,6 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 7,7 mld zł, co stanowi 92,1% budżetu Programu.

2024-03-26

Uprzejmie informujemy, że od 27 marca 2024 roku dostępna jest nowa strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Jest ona dostępna pod adresem: https://funduszeuepomorskie.pl/.

2024-03-01

Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył budowę Centrum Offshore. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne laboratoria i pracownie naukowe, w których prowadzone będą badania służące morskiej energetyce wiatrowej. Władze uczelni chcą, żeby w tym miejscu powstała Polska Dolina Offshore.

Wiadomości

12.06.2024

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 11 czerwca 2024 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 czerwca 2024 r. uchwałą nr 692/553/24 przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). W SzOOP RPO WP 2014-2020 dokonano relokacji środków w następujących Osiach Priorytetowych: OP 2. Przedsiębiorstwa: z Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze do Działania 2.5. Inwestorzy […]

23.05.2024

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 30 kwietnia 2024 r.)

Do 30 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 315 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,5 mld zł, co stanowi 99,6% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,6 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 7,7 mld zł, co stanowi 92,1% budżetu Programu. Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP […]

26.04.2024

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne

24 kwietnia 2024 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24 w zakresie projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych. W odpowiedzi na nabór wpłynęły 123 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 417 628 502,65 zł, co stanowi 347,18 % dostępnej alokacji.

19.04.2024

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie 2021-2027″

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie 2021-2027”. Spotkanie organizowane jest w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich i odbędzie się 10 maja 2024 r. w godzinach 10:00 –12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 (sala Niebo Polskie, poziom 0, […]

16.04.2024

Umowa na Projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” podpisana

W dniu 16 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Województwem Pomorskim na realizację projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań prowadzonych w latach 2015-2022, których celem było wspieranie gmin województwa pomorskiego w prowadzeniu procesów rewitalizacji. Hasłem przewodnim działań, które będą prowadzone w województwie pomorskim jest […]

16.04.2024

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach Działania 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień)

10 kwietnia 2024 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.08-IZ.00-003/24 w zakresie projektów dotyczących wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień. W odpowiedzi na nabór wpłynęło 29 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 31 845 812,23 zł, co stanowi 115,02 % dostępnej alokacji.

Sukcesy projektów

Sukcesy projektów

Ogród Botaniczny w Marszewie koło Gdyni
Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł

Efekty działań: 2,2 km utworzonych szlaków turystycznych

Sukcesy projektów

Trasy Rowerowe – Szlaki Kajakowe – Przystanie
Dofinansowanie z UE: 149 444 656,42 zł

Sukcesy projektów

Nowe pociągi dla Pomorza
Dofinansowanie z UE: 168 543 740,00 zł

Efekty działań: 10 nowoczesnych pociągów na trasie Gdynia - Słupsk i Gdynia - Elbląg