2024-02-15

W 2024 roku odbędzie się XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która będzie elementem obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest w formule stacjonarnej a Beneficjenci zainteresowani wzięciem udziału w tegorocznej edycji będą mogli zgłaszać swoje wydarzenia poprzez stronę Dni Otwartych.

2024-02-13

Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2024 roku rozpoczęły działalność trzy Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Chojnicach, Malborku i Słupsku, które razem z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku tworzą Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu.

2024-02-07

„Prawdziwi ludzie, prawdziwie umiejętności” to kampania mającą na celu przedstawienie historii ludzi, którzy zmienili swoją karierę i życie poprzez uczenie się nowych umiejętności. Jeśli znasz Kogoś, kto zmienił swoje życie, ucząc się nowych umiejętności? Pracujesz w organizacji, która wspiera ludzi w zdobywaniu nowych umiejętności? Podziel się swoją historią! Będzie ona przedstawiona za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej, kanałów mediów społecznościowych oraz podczas wydarzenia zamykającego Rok Umiejętności wiosną 2024 r.

Wiadomości

21.02.2024

Przedstawiciele pomorskich LGD w Podkomitecie do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakończył się wybór reprezentantów pomorskich lokalnych grup działania w powołanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Podkomitecie ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Będą nimi: Pani Ewa Czeplina, Pan Marcin Heron oraz Pani Angelika Kallas (stały zastępca). Wybór przedstawicieli odbył się zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania do składu Podkomitetu, przyjętymi Uchwałą […]

15.02.2024

Świętujmy wspólnie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Dni Otwarte Funduszy Europejskich: 10-11 maja 2024 r.

W 2024 roku odbędzie się XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która będzie elementem obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest w formule stacjonarnej a Beneficjenci zainteresowani wzięciem udziału w tegorocznej edycji będą mogli zgłaszać swoje wydarzenia poprzez stronę Dni Otwartych. Zapraszamy do organizacji Dnia Otwartego/ Dni Otwartych w Państwa projektach: […]

14.02.2024

Wybrano projekt z Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik oceny dla wniosku złożonego w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów. Projekt o charakterze koordynacyjnym realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym wzmocnienie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy […]

13.02.2024

Zapytaj o Fundusze Europejskie! Trzy Lokalne Punkty Informacyjne FE rozpoczęły działalność na Pomorzu!

Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2024 roku rozpoczęły działalność trzy Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Chojnicach, Malborku i Słupsku, które razem z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich  w Gdańsku tworzą Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu.     Przedstawiciele ARP S.A. podpisują umowę na prowadzenie LPI FE w Słupsku, fot. UMWP   […]

07.02.2024

Poszukiwane osoby, których historie inspirują i motywują do działania!

„Prawdziwi ludzie, prawdziwie umiejętności” to kampania mającą na celu przedstawienie historii ludzi, którzy zmienili swoją karierę i życie poprzez uczenie się nowych umiejętności. Jeśli znasz Kogoś, kto zmienił swoje życie, ucząc się nowych umiejętności? Pracujesz w organizacji, która wspiera ludzi w zdobywaniu nowych umiejętności? Podziel się swoją historią! Będzie ona przedstawiona za pośrednictwem strony internetowej Komisji […]

06.02.2024

Wybór przedstawicieli pomorskich LGD do Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dwóch reprezentantów będą miały pomorskie lokalne grupy działania w powołanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Podkomitecie ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.   Uchwałą nr 4/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., Podkomitet przyjął rekomendacje dotyczące wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania do składu Podkomitetu. Zgodnie z zaleceniami, proces wyłonienia reprezentantów LGD organizuje urząd marszałkowski […]

Sukcesy projektów

Sukcesy projektów

Ogród Botaniczny w Marszewie koło Gdyni
Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł

Efekty działań: 2,2 km utworzonych szlaków turystycznych

Sukcesy projektów

Trasy Rowerowe – Szlaki Kajakowe – Przystanie
Dofinansowanie z UE: 149 444 656,42 zł

Sukcesy projektów

Nowe pociągi dla Pomorza
Dofinansowanie z UE: 168 543 740,00 zł

Efekty działań: 10 nowoczesnych pociągów na trasie Gdynia - Słupsk i Gdynia - Elbląg