2024-02-22

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników oceny projektów z Działania nr 5.11. Aktywne Włączenie Społeczne, która miała miejsce 20 lutego. Po zakończeniu procesu oceny i biorąc pod uwagę dostępną alokację na konkurs, wybrano 41 projektów do dofinansowania na łączną kwotę ogółem 83 273 374,19 PLN.

2024-02-15

W 2024 roku odbędzie się XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która będzie elementem obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest w formule stacjonarnej a Beneficjenci zainteresowani wzięciem udziału w tegorocznej edycji będą mogli zgłaszać swoje wydarzenia poprzez stronę Dni Otwartych.

2024-02-13

Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2024 roku rozpoczęły działalność trzy Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Chojnicach, Malborku i Słupsku, które razem z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku tworzą Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu.

Wiadomości

23.02.2024

Nabór ekspertów do oceny strategicznej wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w dziedzinie Infrastruktura drogowa

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów do oceny strategicznej wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w dziedzinie Infrastruktura drogowa.   Dziedzina ta obejmuje swoim zakresem projekty prowadzące do rozwoju mobilności regionalnej m.in. poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich. Ocena strategiczna projektów w ramach tej dziedziny polega na weryfikacji stopnia w jakim założenia, […]

22.02.2024

Znamy wybrane projekty z Działania 5.11. Aktywne Włączenie Społeczne

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników oceny projektów z Działania nr 5.11. Aktywne Włączenie Społeczne, która miała miejsce 20 lutego. Po zakończeniu procesu oceny i biorąc pod uwagę dostępną alokację na konkurs, wybrano 41 projektów do dofinansowania na łączną kwotę ogółem 83 273 374,19 PLN. To ważny krok w kierunku aktywnego […]

21.02.2024

Przedstawiciele pomorskich LGD w Podkomitecie do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakończył się wybór reprezentantów pomorskich lokalnych grup działania w powołanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Podkomitecie ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Będą nimi: Pani Ewa Czeplina, Pan Marcin Heron oraz Pani Angelika Kallas (stały zastępca). Wybór przedstawicieli odbył się zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania do składu Podkomitetu, przyjętymi Uchwałą […]

15.02.2024

Świętujmy wspólnie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Dni Otwarte Funduszy Europejskich: 10-11 maja 2024 r.

W 2024 roku odbędzie się XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która będzie elementem obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest w formule stacjonarnej a Beneficjenci zainteresowani wzięciem udziału w tegorocznej edycji będą mogli zgłaszać swoje wydarzenia poprzez stronę Dni Otwartych. Zapraszamy do organizacji Dnia Otwartego/ Dni Otwartych w Państwa projektach: […]

14.02.2024

Wybrano projekt z Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik oceny dla wniosku złożonego w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów. Projekt o charakterze koordynacyjnym realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym wzmocnienie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy […]

13.02.2024

Zapytaj o Fundusze Europejskie! Trzy Lokalne Punkty Informacyjne FE rozpoczęły działalność na Pomorzu!

Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2024 roku rozpoczęły działalność trzy Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Chojnicach, Malborku i Słupsku, które razem z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich  w Gdańsku tworzą Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu.     Przedstawiciele ARP S.A. podpisują umowę na prowadzenie LPI FE w Słupsku, fot. UMWP   […]

Sukcesy projektów

Sukcesy projektów

Ogród Botaniczny w Marszewie koło Gdyni
Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł

Efekty działań: 2,2 km utworzonych szlaków turystycznych

Sukcesy projektów

Trasy Rowerowe – Szlaki Kajakowe – Przystanie
Dofinansowanie z UE: 149 444 656,42 zł

Sukcesy projektów

Nowe pociągi dla Pomorza
Dofinansowanie z UE: 168 543 740,00 zł

Efekty działań: 10 nowoczesnych pociągów na trasie Gdynia - Słupsk i Gdynia - Elbląg