Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Poznaj projekty realizowanie na Pomorzu.

Mapa dotacji

Przejdź do serwisu, w którym sprawdzisz wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Lista beneficjentów

Zobacz listę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z RPO WP 2014-2020

Przykłady projektów

Poznaj zrealizowane projekty