Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Sprawozdania

Przeczytaj sprawozdania z realizacji RPO WP 2014-2020

Raporty, opracowania i analizy

Przeczytaj raporty, opracowania i analizy bezpośrednio lub pośrednio dotyczące RPO WP 2014-2020

Ewaluacja

Zapoznaj się z wynikami badań ewaluacyjnych dotyczących RPO WP 2014-2020