Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego co miesiąc publikuje Raport z realizacji RPO WP 2014-2020, który prezentuje konkretne osiągnięte już efekty realizacji programu.