24 kwietnia 2024 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24 w zakresie projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych.

W odpowiedzi na nabór wpłynęły 123 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 417 628 502,65 zł, co stanowi 347,18 % dostępnej alokacji.