Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

W początkowym okresie realizacji Programu, gdy były sukcesywnie opracowywane i przyjmowane kryteria wyboru projektów, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zorganizowała serię warsztatów dla członków, zastępców członków i obserwatorów KM, w całości poświęconych kryteriom wyboru projektów:

16-17 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 48 osób)

29 maja 2015 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 39 osób)

5-6 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 35 osób)

2 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku (udział wzięło 31 osób)

10 maja 2016 r. odbyły się warsztaty w Gdańsku.