Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

 

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

 

Priorytet 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza

Priorytet 4. Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza

 

Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

 

Kryteria wyboru projektów dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych (pdf 334 KB) w Działaniach:

  • 1.2 Badania i innowacje – wsparcie pozadotacyjne
  • 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne
  • 2.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne
  • 2.8 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne
  • 2.14 Gospodarka w obiegu zamkniętym – wsparcie pozadotacyjne
  • 5.10 Kształcenie ustawiczne – wsparcie pozadotacyjne

wersja z dn. 19.06.2023 r. (obowiązująca)

 

Kryteria wyboru projektów w Priorytetach dotyczących pomocy technicznej