Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

V posiedzenie KM – 4-5 kwietnia 2024 r.

 

Uchwała nr 1/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 1/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Regulamin Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 1/V/24

 

Uchwała nr 2/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9. „Przystosowanie do zmian klimatu” (w zakresie projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 2/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. –Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.9. „Przystosowanie do zmian klimatu” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 2/V/24

 

Uchwała nr 3/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 3/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.10. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 3/V/24

 

Uchwała nr 4/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 4/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 4/V/24

 

Uchwała nr 5/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9. „Przystosowanie do zmian klimatu” (w zakresie projektów dotyczących systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027

Załącznik do uchwały nr 5/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.9. „Przystosowanie do zmian klimatu” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 5/V/24

 

Uchwała nr 6/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 6/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.10. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 6/V/24

 

Uchwała nr 7/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 7/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 7/V/24

 

Uchwała nr 8/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12. „Zrównoważona gospodarka wodna” (w zakresie projektów dotyczących gospodarki ściekowej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 8/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.12. „Zrównoważona gospodarka wodna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących gospodarki ściekowej

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 8/V/24

 

Uchwała nr 9/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12. „Zrównoważona gospodarka wodna” (w zakresie projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę pitną) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 9/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.12. „Zrównoważona gospodarka wodna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę pitną

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 9/V/24

 

Uchwała nr 10/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4. „Kobiety na rynku pracy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 10/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 5 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.4. „Kobiety na rynku pracy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 10/V/24

 

Uchwała nr 11/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.9. „Kształcenie ustawiczne” (w zakresie wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach realizowane poza BUR i PSF) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 11/V/24 KM FEP 2021-2027 z dnia 5 kwietnia 2024 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.9. „Kształcenie ustawiczne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach realizowane poza BUR i PSF

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 11/V/24

IV posiedzenie KM – 6-7 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 1/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 1/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Regulamin Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 1/IV/23

Uchwała nr 2/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 2/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 2/IV/23

Uchwała nr 3/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5. „Wsparcie przedsiębiorstw” (w zakresie rozwoju systemu wsparcia inwestorów) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 3/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.5. Wsparcie przedsiębiorstw w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (w zakresie rozwoju systemu wsparcia inwestorów)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 3/IV/23

Uchwała nr 4/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji warunkowej w projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 4/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Zasady udzielania dotacji warunkowej w projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 4/IV/23

Uchwała nr 5/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. „Efektywność energetyczna” (w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 5/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 5/IV/23

Uchwała nr 6/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. „Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027

Załącznik do uchwały nr 6/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2. Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 6/IV/23

Uchwała nr 7/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3. „Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027

Załącznik do uchwały nr 7/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.3. Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 7/IV/23

Uchwała nr 8/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. „Efektywność energetyczna” (w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 8/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 8/IV/23

Uchwała nr 9/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. „Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027

Załącznik do uchwały nr 9/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2. Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 9/IV/23

Uchwała nr 10/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3. „Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027

Załącznik do uchwały nr 10/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.3. Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 10/IV/23

Uchwała nr 11/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw wypracowania zapisów Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 w zakresie zapobiegania konfliktom interesów

Załącznik do uchwały nr 11/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Imienny skład Grupy Roboczej do spraw wypracowania zapisów Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 w zakresie zapobiegania konfliktom interesów

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 11/IV/23

Uchwała nr 12/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3. „Modernizacja instytucji rynku pracy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 12/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.3. Modernizacja instytucji rynku pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 12/IV/23

Uchwała nr 13/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5. „Aktywne i zdrowe starzenie się” (w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 13/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 13/IV/23

Uchwała nr 14/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6. „Adaptacyjność pracowników i pracodawców” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 14/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników i pracodawców w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 14/IV/23

Uchwała nr 15/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.9. „Kształcenie ustawiczne” (w zakresie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 15/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.9. Kształcenie ustawiczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 15/IV/23

Uchwała nr 16/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.17. „Usługi społeczne i zdrowotne” (dotyczących realizacji przez SWP przedsięwzięcia strategicznego „Systemowe wsparcie polityki na rzecz włączenia społecznego” wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 16/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne – dotyczące realizacji przez SWP przedsięwzięcia strategicznego „Systemowe wsparcie polityki na rzecz włączenia społecznego” wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 16/IV/23

Uchwała nr 17/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.17. „Usługi społeczne i zdrowotne” (w zakresie projektów dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 17/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 17/IV/23

Uchwała nr 18/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.21. „Aktywność obywatelska” (w zakresie wzmocnienia potencjału pomorskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do uchwały nr 18/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 7 grudnia 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.21. Aktywność obywatelska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie wzmocnienia potencjału pomorskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 18/IV/23

III posiedzenie KM – 11 września 2023 r.

Uchwała Nr 1/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5. „Wsparcie przedsiębiorstw” (w zakresie rozwoju systemu wsparcia eksportu) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027 (pdf 103 KB)

Załącznik do uchwały nr 1/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.5. Wsparcie przedsiębiorstw w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie rozwoju systemu wsparcia eksportu (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 1/III/23 (pdf 103 KB)

 

Uchwała Nr 2/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13. „Gospodarka o obiegu zamkniętym” (w zakresie projektów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, ich selektywnej zbiórki i odzysku (w tym recyklingu)) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Załącznik do uchwały nr 2/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, ich selektywnej zbiórki i odzysku (w tym recyklingu) (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 2/III/23 (pdf 103 KB)

 

Uchwała Nr 3/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1. „Mobilność miejska” (w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1. Mobilność miejska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 3/III/23 (pdf 103 KB)

 

Uchwała Nr 4/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2. „Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 103 KB)

Załącznik do uchwały nr 4/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.2. Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 4/III/23 (pdf 103 KB)

 

Uchwała Nr 5/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Uchwała Nr 5/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” (w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 5/III/23 (pdf 103 KB)

 

Uchwała Nr 6/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7. „Edukacja przedszkolna” (w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. „Infrastruktura edukacji przedszkolnej”) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Załącznik do uchwały nr 6/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 6/III/23 (pdf 103 KB)

 

Uchwała Nr 7/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1. „Infrastruktura edukacji przedszkolnej” (w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 5.7. „Edukacja przedszkolna”) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Załącznik do uchwały nr 7/III/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 11 września 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 5.7. Edukacja przedszkolna (pdf 103 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały nr 7/III/23 (pdf 103 KB)

 

II posiedzenie KM – 19-20 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 1/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Załącznik do Uchwały nr 1/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. – Regulamin Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 444 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 1/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 218 KB)

 

Uchwała nr 2/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Strategii komunikacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 103 KB)

Strategia komunikacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (projekt) (pdf 767 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 2/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Strategii komunikacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 217 KB)

 

Uchwała nr 3/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Metodyki wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych)”(pdf 106 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. – Metodyka wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych)  (pdf 301 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 3/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Metodyki wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych)” (pdf 219 KB)

 

Uchwała nr 4/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 106 KB)

Załącznik do uchwały nr 4/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych (pdf 334 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 4/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 219 KB)

 

Uchwała nr 5/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.10. „Infrastruktura kultury” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały nr 5/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 476 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 5/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.10. „Infrastruktura kultury” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 6/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1. „Pomoc Techniczna EFS+” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały nr 6/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1. Pomoc Techniczna EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (niekonkurencyjny sposób wyboru) (pdf 274)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 6/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1. „Pomoc Techniczna EFS+” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 7/II/23 KM FEP z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1. „Pomoc Techniczna EFRR” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(107 KB)

Załącznik do uchwały nr 7/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.1. Pomoc Techniczna EFRR w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (niekonkurencyjny sposób wyboru) (pdf 274 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 7/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1. „Pomoc Techniczna EFRR” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 8/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 103 KB)

Załącznik do Uchwały nr 8/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Regulamin Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 445 AKB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 8/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 218 KB)

 

Uchwała nr 9/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Metodyki wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla projektów zintegrowanych”(pdf 105 KB)

Załącznik do uchwały nr 9/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Metodyka wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla projektów zintegrowanych (pdf 363 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 9/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Metodyki wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla projektów zintegrowanych” (pdf 217 KB)

 

Uchwała nr 10/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej”) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 110 KB)

Załącznik do uchwały nr 10/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 379 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 10/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej”) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 222 KB)

 

Uchwała nr 11/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2. „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej” (w zakresie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa”) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027 (pdf 111 KB)

Załącznik do uchwały nr 11/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf  430 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 11/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2. „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej” (w zakresie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa”) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 12/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały nr 12/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 376 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 12/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 221 KB)

 

Uchwała nr 13/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały nr 13/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 365 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 13/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 14/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały nr 14/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 370 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 14/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 222 KB)

 

Uchwała nr 15/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (dotyczących realizacji przez SWP przedsięwzięć strategicznych wskazanych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(pdf 110 KB)

Załącznik do uchwały nr 15/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa – dotyczące realizacji przez SWP przedsięwzięć strategicznych wskazanych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (niekonkurencyjny sposób wyboru) (pdf 327 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 15/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa” (dotyczących realizacji przez SWP przedsięwzięć strategicznych wskazanych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 223 KB)

 

Uchwała nr 16/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7. „Edukacja przedszkolna” (w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały nr 16/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 382 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 16/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7. „Edukacja przedszkolna” (w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 17/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11. „Aktywne włączenie społeczne” (w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-202 (pdf 107 KB)

Załącznik do uchwały nr 17/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.11. Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji (konkurencyjny sposób wyboru) (pdf 378 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 17/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11. „Aktywne włączenie społeczne” (w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 220 KB)

 

Uchwała nr 18/II/23 KM FEP z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13. „Rozwój ekonomii społecznej” (w zakresie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 107 KB)

Załącznik do uchwały nr 18/II/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.13. Rozwój ekonomii społecznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) (konkurencyjny sposób wyboru)  (pdf 377 KB)

Informacja na temat podjęcia Uchwały Nr 18/II/23 Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13. „Rozwój ekonomii społecznej” (w zakresie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 223 KB)

 

I posiedzenie KM – 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr 1/I/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 113 KB)

Załącznik do uchwały Nr 1/I/23 – Regulamin Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 (pdf 427 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały 1/I/23 (pdf 214 KB)

 

Uchwała Nr 2/I/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Metodyki wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów dotacyjnych z wyłączeniem projektów zintegrowanych oraz objętych instrumentem RLKS) (pdf 106 KB)

Załącznik do uchwały Nr 2/I/23 – Metodyka wyboru projektów ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 333 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały 2/I/23 (pdf 216 KB)

 

Uchwała Nr 3/I/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 107 KB)

Załącznik do uchwały Nr 3/I/23 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.1. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 380 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały 3/I/23 (pdf 214 KB)

 

Uchwała Nr 4/I/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 107 KB)

Załącznik do uchwały Nr 4/I/23 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.2. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 372 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały 4/I/23 (pdf 215 KB)

 

Uchwała Nr 5/I/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały Nr 5/I/23 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.1. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) (pdf 317 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały 5/I/23 (pdf 217 KB)

 

Uchwała Nr 6/I/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 108 KB)

Załącznik do uchwały Nr 6/I/23 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.2. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 108 KB)

Informacja na temat podjęcia uchwały 6/I/23 (pdf 215 KB)