Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Komitet Monitorujący jest niezależnym organem w systemie instytucjonalnym Programu a jednocześnie ważnym partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w skutecznej, sprawnej i efektywnej realizacji FEP 2021-2027.

Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 został powołany uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2023 r. Liczy on 54 członków, wśród których jest:

 • 6 przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
 • 9 przedstawicieli strony rządowej (instytucji państwa członkowskiego)
 • 39 przedstawicieli partnerów, takich jak:
   • organizacje pozarządowe,
   • Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie,
   • ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego,
   • organizacje związkowe i organizacje pracodawców,
   • podmioty reprezentujące środowisko naukowe i gospodarcze.

W skład Komitetu wchodzi także 14 obserwatorów wśród których jest m.in. przedstawiciel Instytucji Audytowej, Wojewody Pomorskiego i sektora bankowego. W pracach Komitetu uczestniczą ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący rolę monitorującą i doradczą.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027:

29 marca 2023 r. – I posiedzenie Komitetu

19-20 czerwca 2023 r. – II posiedzenie Komitetu

11 września 2023 r. – III posiedzenie Komitetu

6-7 grudnia 2023 r. – IV posiedzenie Komitetu