Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Wykaz ekspertów prowadzony jest przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 na postawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zawiera on listę osób, spośród których wyznaczani będą eksperci do udziału wykonywaniu zadań Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 związanych z wyborem projektów do dofinansowania, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji o dofinansowaniu projektu oraz związanych z procedurą odwoławczą.

 

Wykaz ekspertów w ramach FEP 2021-2027:

 1. Wykaz ekspertów w ramach FEP 2021-2027 – wersja z dnia 28.03.2024 (obowiązująca) (xls 137 KB)
 2. Wykaz ekspertów w ramach FEP 2021-2027 – wersja z dnia 15.06.2023 (archiwalna) (xls 1 162 KB)

 

Regulamin prowadzenia Wykazu ekspertów w ramach FEP 2021-2027:

 

Archiwalne nabory na ekspertów w ramach FEP 2021-2027 w dziedzinach (ogłoszenia dostępne są w linkach):

 

 1. Horyzontalne zasady równościowe – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 2. Pomoc publiczna – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 3. Efektywność energetyczna w budynkach – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarka odpadami – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 5. Mobilność miejska – ocena strategiczna – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 6. Infrastruktura edukacji – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 7. Infrastruktura edukacji – ocena strategiczna – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 8. Infrastruktura kultury i zabytki – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 9. Zabytkowe przestrzenie publiczne – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 10. Infrastruktura kultury – ocena strategiczna – nabór zakończony w dniu 26.01.2024
 11. Infrastruktura drogowa – ocena strategiczna – nabór zakończony w dniu 11.03.2024