Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Seminarium informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniu 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym w programie FEP 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniu 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 24 stycznia 2024 roku w godz. 9:45-14:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Spotkanie rozpocznie i powita zebranych gości Pan Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

  1. Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym – Szczegółowy Opis Priorytetów oraz kryteria wyboru projektów – Aleksandra Budny, DPR
  2. Kwalifikowalność wydatków – Rafał Reszka, DPR
  3. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami – Maja Remizowicz, DPR
Na zgłoszenia czekamy do 23 stycznia 2024 r.

 

Dodatkowe informacje

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowane online.

Zachęcamy do skorzystania z transportu zbiorowego na miejsce spotkania. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Elizą Zarembą, e-mail: e.zaremba@pomorskie.eu  tel. 58 32 68 124.

Organizatorem spotkania jest Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Do pobrania:

Program seminarium 24.01.2024

 

Prezentacje ze spotkania:

Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym – Szczegółowy Opis Priorytetów oraz kryteria wyboru projektów (pdf 555 KB)

Kwalifikowalność wydatków. 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (pdf 534 KB)

Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 4 MB)