Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Umowa o finansowaniu

W dniu 6 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zawarciu umowy o finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). EBI został partnerem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia instrumentów finansowych w celu finansowania przedsięwzięć służących rewitalizacji pomorskich miast, inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Częścią wspomnianej umowy jest „Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar B, stanowiąca element procesu oceny ex-ante instrumentów finansowych.

Wybór Pośredników Finansowych

W dniach 23 maja 2017 oraz 7 maja 2020 r. roku Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez EBI procedury wyboru Pośredników Finansowych dla instrumentów finansowych:

Wybór Pośredników Finansowych w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych został przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur EBI. Wybrane podmioty udzielają wsparcia m.in. samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

W dniu 3 czerwca 2017 roku, a następnie 25 czerwca 2020 r.  zostało ogłoszone postępowanie na całą kwotę alokacji RPO WP 2014-2020 przewidzianą w ramach ww. produktów finansowych tj. 284 mln zł. Na podstawie ofert przedstawionych w postępowaniu wybrani zostali pośrednicy finansowi, do których mogą zgłaszać się podmioty poszukujące finansowania zewnętrznego swoich przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Produkt Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert Wybrany Pośrednik Finansowy
Pożyczka rewitalizacyjna

03.06.2017 r.

05.07.2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych 03.06.2017 r. 25.05.2020 r. 05.07.2017 r. 25.06.2020 r. Getin Noble Bank S.A.  nabór wstrzymany 
Alior Bank S.A.
Pożyczka OZE 03.06.2017 r. 05.07.2017 r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców będzie podlegać zwrotowi do EBI, a następnie zostanie ponownie wykorzystany – adekwatnie do potrzeb rozwojowych regionu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm