Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka na modernizację energetyczną budynków przeznaczona jest na finansowanie inwestycji, które wpłyną na zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie w przegrodach budynków  użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Modernizacja energetyczna może obejmować likwidację indywidualnych źródeł ciepła wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego, modernizację źródeł ciepła (z wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) systemy grzewczo-wentylacyjne, instalacje wewnętrzne, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, a także instalację systemów monitoringu i zarządzania energią. 

Instrument finansowy skierowany jest do podmiotów będących:

 • spółdzielniami,
 • wspólnotami mieszkaniowymi,
 • towarzystwami budownictwa społecznego,
 • jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
 • związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucjami edukacyjnymi, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi,
 • instytucjami kultury,
 • publicznymi i prywatnymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, społeczne, socjalne oraz inne usługi o charakterze publicznym i ich organy założycielskie,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • przedsiębiorstwami usług energetycznych (ESCO).

realizujących projekty zlokalizowane na obszarze całego województwa pomorskiego.

Maksymalna wysokość pożyczki jaką można otrzymać w ramach umowy to 10 mln PLN, natomiast maksymalny okres spłaty to 20 lat. Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od oczekiwanego efektu ekologicznego w postaci oszczędności energetycznej, który przedstawiony zostanie w audycie energetycznym. Minimalny wymagany poziom oszczędności energetycznych w odniesieniu do pojedynczego budynku to 25%. W przypadku oszczędności na poziomie przekraczającym 60%oprocentowanie pożyczki wyniesie 0%. Natomiast w przypadku:

a. oszczędności na poziomie od 25% do 60% w projektach dotyczących pojedynczych budynków oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,2% (oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania);

b. oszczędności na poziomie od 30% do 60% średnio na budynek w projektach dotyczących grup budynków oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,2% (oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania).

Pośrednicy finansowi nie pobierają opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą pożyczek.
Pośrednikami finansowy udzielającymi ww. pożyczek, z którym Europejski Bank Inwestycyjny zawarł stosowne umowy operacyjne, są Getin Noble Bank S.A.* oraz Alior Bank S.A. Poniżej znajdują się dane kontaktowe oraz odnośniki do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty:

* nabór wstrzymany 

Getin Noble Bank S.A.
Doradcy klienta:
Ilona Ceszke, tel. 785 809 498, mail: ilona.ceszke@gnb.pl,
Piotr Pawlewski, tel. 607 369 395, mail: piotr.pawlewski@gnb.plInformacja na stronie internetowej banku: https://www.velobank.pl/sektor-publiczny/mieszkalnictwo/kredyty-preferencyjne-ze-srodkow-unijnych.html
Alior Bank S.A.
Doradcy klienta:
Przemysław Kościołowski tel. 726 043 813, e-mail: Przemyslaw.Kosciolowski@alior.plIwona Tomaszewska tel. 782 893 049; e-mail: I.Tomaszewska@alior.plInformacja na stronie internetowej banku: https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/spoldzielnie-i-wspolnoty-mieszkaniowe/pozyczka-termomodernizacyjna.html