Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

108 mln złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 trafi do pomorskich miast. W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisano pierwszą w Polsce umowę operacyjną między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę pośrednika finansowego dla instrumentu finansowego Pożyczka rewitalizacyjna. Na mocy umowy BGK otrzyma w zarządzanie kwotę ponad  103 mln zł, pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którą rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich objętych lokalnym programem rewitalizacji. W efekcie zmiany Programu od końca grudnia 2021 r, dopuszcza się wykorzystanie środków pożyczki na projekty zlokalizowane poza obszarami zdegradowanymi objętymi planami rewitalizacji. Dodatkowo BGK udostępni ze środków własnych kwotę w wysokości ponad 5 mln zł.

Atrakcyjność pożyczek polega przede wszystkim na:

  • maksymalnej kwocie zadłużenia do 30 mln,
  • bardzo niskim oprocentowaniu już od 0,25% w skali roku (w zależności od przewidywanego efektu społecznego),
  • długim okresie kredytowania sięgającym nawet 20 lat,
  • karencji w spłacie kapitału, wynoszącej nawet do 24 miesięcy.

BGK nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek, ponieważ za swoje usługi otrzymują wynagrodzenie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego.

Pożyczki służą zwiększeniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, dlatego przedsięwzięcia powinny nie tylko być rentowne, ale posiadać znaczący efekt społeczny.

Nie przewiduje się finansowania przedsięwzięć polegających wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych.

Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy będzie do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki.

Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, instytucji rynku pracy, klubów sportowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych.

Za identyfikację projektów kwalifikujących się do udzielenia Pożyczki rewitalizacyjnej odpowiedzialna jest Agencja Rozwoju Pomorza.

Poniżej dane kontaktowe pośrednika finansowego oraz Agencji Rozwoju Pomorza:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: 22 522 94 10
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@bgk.pl

Szczegóły na stronie internetowej:  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/inne/pozyczka-rewitalizacyjna/pozyczka-rewitalizacyjna-wojewodztwo-pomorskie-1/

Agencja Rozwoju Pomorza
Regionalna Instytucja Finansująca
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
(Olivia Business Centre, bud. Olivia Six, 13 piętro)
tel.: 58 32 33 294
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@arp.gda.pl

Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.arp.gda.pl/1318,pozyczka-rewitalizacyjna-2014-2020.html