Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka OZE przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, racjonalnych pod względem zakładanego efektu ekologicznego oraz efektowności kosztowej. O preferencyjne finansowanie mogą starać się inwestorzy – także inni niż przedsiębiorstwa – chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną, także w procesie kogeneracji, z odnawialnych źródeł energii takich jak biogaz, biomasa, słońce, energia ziemi oraz woda.

Preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów oraz przedsięwzięcia zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych.

Maksymalna wysokość pożyczki jaką można otrzymać w ramach umowy to 15 mln PLN, natomiast maksymalny okres spłaty to 15 lat. Oprocentowanie może wynieść od 0,25 % w skali roku, a pożyczka może zostać udzielona bez prowizji.

Pośrednikiem finansowym udzielającym ww. pożyczek jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Poniżej znajdują się dane kontaktowe oraz odesłanie do strony internetowej, na której umieszczono szczegółowe informacje dotyczące oferty:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel.: 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl, www.pfp.gda.plOddział Bytów: ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości),
tel.: 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Oddział Kartuzy: ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy (Kartuskie Centrum Kultury),
tel.: 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

Oddział Słupsk: ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk (Słupski Inkubator Technologiczny),
tel.: 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

Oddział Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew (Dom Przedsiębiorcy),
tel.: 58 562 34 68, 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

Oddział Wejherowo: ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo,
tel.: 58 572 20 05, 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Szczegóły oferty: https://www.pfp.gda.pl/strona-11-oferta.html