Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne „Perspektywy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza wnioskodawców na spotkanie informacyjne pt.: „Perspektywy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027″.

Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje dotyczące naborów wniosków i zasad realizacji projektów EFS+ w województwie pomorskim. Dodatkowo z zaproszonymi gośćmi chcielibyśmy podyskutować o wyzwaniach jakie stoją przed wnioskodawcami ubiegającymi się
o unijne wsparcie w zakresie edukacji włączającej.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy „Weź udział” do 24 lipca 2023 r.,

2. potwierdzić swój udział linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie będzie również transmitowane online na portalu YouTube  

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.

Organizator spotkania:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS)

e-mail: d.dalecka@pomorskie.eu 

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Mapa

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:

Uwaga ! Zmiany organizacji ruchu na ulicy Okopowej. 

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie

Podjazd dla wózków.

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Program spotkania EFS+ (docx 219 KB)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

  1. Cele i zakres wsparcia EFS+  (pptx 493KB)
  2. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie Działań EFS+ (pptx 482KB)
  3. Kluczowe informacje o aplikowaniu w konkurencyjnej procedurze dla Działań EFS+ (pptx 2,1 MB)
  4. Polityki horyzontalne w projektach dofinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (pptx 4,1MB)
  5. Oferta bezpłatnych usług informacyjnych nt. Funduszy Europejskich w województwie pomorskim (pptx 1,1MB)