Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniu 6.10. Infrastruktura kultury w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniu 6.10. Infrastruktura kultury w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 lipca 2023 roku w godz. 8:30 – 14:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Spotkanie rozpocznie i powita zebranych gości Pan Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

I.  Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 6.10 Infrastruktura kultury. Szczegółowy Opis Priorytetów – Agnieszka Surudo, zastępca dyrektora DPR
II. Regulamin wyboru projektów:
  1. Kryteria wyboru projektów – Agnieszka Surudo, zastępca dyrektora DPR
  2. Kwalifikowalność wydatków: metody uproszczone, podatek Vat, przygotowanie „Projektu budżetu” – Rafał Reszka, zastępca dyrektora DPR
  3. Instrukcja przygotowania wniosku o dofinansowanie (WOD) – Kinga Dziewiątkowska-Seroka, DPR
  4. Załączniki do WOD – Kinga Dziewiątkowska-Seroka, DPR
III. Polityki horyzontalne:
  1. Zasady środowiskowe – Joanna Skierka i Kamilla Muńska, DPR
  2. Zasada równościowe  – Anna Bizub-Jechna, DEFS
IV. Umowa o dofinansowanie – kluczowe elementy – Rafał Reszka, zastępca dyrektora DPR
V. Widoczność projektów – Martyna Sawicka, DPR

 

Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca 2023 r.  WEŹ UDZIAŁ 

 

Dodatkowe informacje

  • Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowane online.
  • Zachęcamy do skorzystania z transportu zbiorowego na miejsce spotkania. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.
  • W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Martyną Sawicką – kierownikiem Referatu Informacji DPR, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu  tel. 58 32 68 175 lub kom. +48 502 757 466.

Organizatorem spotkania jest Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

Prezentacje ze spotkania:

Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 6.10 Infrastruktura kultury w ramach programu FEP 2021-2027 (pptx 4838 KB)

Rozliczanie projektów wspófinansowanych z EFRR Działanie 6.10 (pptx 536 KB)

Instrukcja przygotowania Wniosku o dofinansowanie (pptx 4449 KB)

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury w ramach programu FEP 2021-2027 (pptx 527 KB)

Horyzontalne Zasady Środowiskowe w Działaniu 6.10. Infrastruktura kultury (pptx 5103 KB)

Polityki horyzontalne w projektach dofinansowanych z programu FEP na lata 2021-2027 (pptx 5058 KB)

Umowa o dofinansowanie projektu (pptx 518 KB)

Widoczność projektów w perspektywie finansowej 2021-2027 (pptx 1516 KB)

Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 – Wnioski o dofinansowanie (txt 3992 KB)