Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium informacyjnego dla wnioskodawców aplikujących w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień) w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

1. Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza” – planowane formy wsparcia i zakres współpracy (PPTX 3MB)

2. Specyfika cel i kryteria wyboru projektów (PPTX 530KB)

3.a System wyboru projektów (PPTX 492KB)

3.b System SOWA (PPTX 4,6MB)

4. Zasady realizacji projektów (PPTX 928KB)

5. Zasady udzielania zamówień (PPTX 583KB)

6. Informacja i promocja (PPTX 2,8MB)

7. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 2,8MB)

 

Wyjaśnienia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w projektach EFS+ (styczeń 2024 r.) (PDF 141KB) – Materiał opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczący wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus