Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie w ramach Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.


Termin i miejsce spotkania:

4 października

Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Spotkanie będzie również transmitowane online na portalu YouTube

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

  1. Podsumowanie badań „Analiza potencjału i diagnoza potrzeb JST w województwie pomorskim w zakresie edukacji włączającej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wypracowaniem rekomendacji dla projektowania interwencji w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie edukacji i kapitału społecznego” (PPTX 317KB)
  2. Raport końcowy „Analiza potencjału i diagnoza potrzeb JST w województwie pomorskim w zakresie edukacji włączającej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wypracowaniem rekomendacji dla projektowania interwencji w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie edukacji i kapitału społecznego” (PDF 5MB)
  3. Wsparcie szkół i placówek w obszarze wdrażania edukacji włączającej – działania regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli (PPTX 429KB)
  4. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów (PPTX 501KB)
  5. System wyboru projektów  (PPTX 1,9MB)
  6. Zasady realizacji projektów (PPTX 1MB)
  7. Zasady udzielania zamówień (PPTX 534KB)
  8. Informacja i promocja (PPTX 1,7MB)
  9. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 2,9MB)

Program spotkania (PDF 658KB)


Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Najbliższe przystanki: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI 01; URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI 02 – około 150 metrów od budynku.

Dojazd do przystanku liniami: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI liniami: 123,131

Uwaga: dostęp do przystanków  przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.


Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:


Parking kubaturowy przy wiadukcie Biskupia Górka. 
Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.


Dostępność sali w której odbywa się spotkanie

Podjazd dla wózków.


Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 29 września