Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Współczesne wyzwania edukacji regionalnej i europejskiej” organizowaną pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsę i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Termin i miejsce spotkania:

25 listopada 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program spotkania

List przewodni

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział”. 

Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.