Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Webinarium z warsztatami – Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji – grupa II

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszają przedstawicieli gmin województwa pomorskiego do udziału w webinarium „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”.

Docelowo zaplanowano dwa jednodniowe webinaria połączone z warsztatami z ww. tematyki dla dwóch grup uczestników. Podczas każdego ze spotkań zostanie zrealizowany ten sam program. Poniżej szczegóły dotyczące spotkania dla grupy II.

Cel spotkania:

Celem webinarium jest przybliżenie jego uczestnikom roli dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji.

Termin spotkania:

Środa 09 czerwca 2021 r., w godz. 09.00-12.30.

Limit miejsc:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa w spotkaniu:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się, przy czym samo wykonanie ww. kroków nie oznacza automatycznego udziału w webinarium.

Ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania się na webinarium zostanie dokonane przez Organizatora. Potwierdzeniem zakwalifikowania się będzie link do webinarium otrzymany na adres mailowy podany przy rejestracji.

Terminy zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 02 czerwca 2021 r.

Link do spotkania zostanie wysłany najpóźniej dzień przed docelowym terminem webinarium, tj. do 08 czerwca 2021 r.

Forma spotkania:

Webinarium w połączeniu z warsztatami zostanie zorganizowane z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Program spotkania

Prowadzący:

Webinarium prowadzone jest przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Rejestracja i udział w webinarium są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Zachęcamy również do udziału w webinarium poświęconemu finansowaniu projektów bazujących na dziedzictwie, na które można zapisać się TUTAJ.

Udział w webinariach jest bezpłatny.

Spotkania organizowane są w ramach zadania 1.1.3. Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 pn. „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155,
  • Maciej Brzezicki, e-mail: m.brzezicki@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454,
  • Kinga Dziewiątkowska-Seroka, e-mail: k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 172