Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Warsztaty dla potencjalnych Wnioskodawców Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 I tura – Brak miejsc!

Zapraszamy  na warsztaty organizowane wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego

Podczas warsztatów przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące  obliczania wskaźników oraz efektu ekologicznego, PGN, koncepcji „wyspy energetycznej”, pomocy publicznej, czy oceny oddziaływania na środowisko w kontekście Poddziałania 10.3.1.

Miejsce i termin spotkania:

Seminarium odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, Gdańsk od godz. 9.00 do 12.30.

Zgłoszenia

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link „Weź udział” i zakończenie procesu rejestracji.

Kontakt:

Wojciech Kłoszewski WFOŚiGW w Gdańsku

tel. 58 301 91 92 wew. 65

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zobacz program warsztatów

Pobierz broszurę o bezpłatnym wsparciu WFOŚiGW w aplikowaniu o środki unijne

Prezentacje z warsztatów:

Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie 10.3. Odnawialne Źródła Energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 

Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko w projektach RPO WP 2014-2020

Ujęcie projektów zgłaszanych w ramach poddziałania 10.3.1. w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej

Pomoc Publiczna dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

„Wyspa energetyczna” – lokalny system energetyczny w ramach RPO WP 2014-2020

Obliczanie wskaźników oraz efektu ekologicznego dla Poddziałania 10.3.1.