Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Szkolenie w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

  • pojęcie pomocy publicznej – beneficjenci pomocy publicznej, przesłanki występowania pomocy publicznej, kwestie proceduralne, obowiązki beneficjenta pomocy publicznej,
  • występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki (działalność B+R, działalność kulturalna, opieka zdrowotna itp.),
  • najważniejsze przeznaczenia pomocy w RPO WP 2014-2020 – pomoc de minimis i pomoc przyznawana w ramach włączeń blokowych.

Miejsce i termin spotkania:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego), w godz. 9:00-15:30.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” do dnia 23 listopada 2015 roku.

 

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

PROGRAM SPOTKANIA

9.00 – 9.10 Powitanie
9:10 – 11:00 Pojęcie pomocy publicznej:

– beneficjent pomocy publicznej (definicja przedsiębiorstwa, w tym MŚP)
– przesłanki występowania pomocy publicznej
– kwestie proceduralne
– obowiązki beneficjenta pomocy publicznej

11:00 – 11:15    Przerwa
11:15 – 12:45 Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki – działalność B+R, działalność kulturalna, opieka zdrowotna itp.
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Najważniejsze przeznaczenia pomocy w RPO WP 2014-2020 – pomoc de minimis i pomoc przyznawana w ramach wyłączeń blokowych
15:00 – 15.30 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia