Szkolenie on-line „Zasada konkurencyjności w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się 24 października 2023 r. w godz. 9:00 – 15:00 na platformie Zoom. Podczas spotkania omówione zostaną zasady konkurencyjności w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich.

W programie m.in:

 • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE
 • Nowe „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027”
 • Taryfikator korekt finansowych i wydatki poniesione nieprawidłowo – ryzyka nieprawidłowości i nie kwalifikowalności wydatków
 • Wyjątki od stosowania zasady konkurencyjności
 • Szacowanie wartości zamówienia (tożsamość podmiotowa, przedmiotowa, czasowa)
 • Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego
 • Zasady udzielania zamówień zapisane w wytycznych kwalifikowalności
 • Tworzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia
 • Aspekty społeczne
 • Stosowanie warunków udziału w postępowaniu
 • Stosowanie cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Terminy składania ofert
 • Procedura zasada konkurencyjności
 • Nowa Baza Konkurencyjności – rejestracja, publikacja zapytań, przegląd zapytań, w tym omówienie zmian w nowej bazy i nowych możliwości – składania ofert elektronicznych, zadawania pytań

 

Prelegentem będzie Pan Mirosław Ciołek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Trener i doradca z 12-letnim stażem z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, szeroko pojętej realizacji i rozliczania projektów UE, zamówień publicznych oraz z zakresu aplikacji informatycznych.

 

Warunkiem udziału w webinarium jest wypełnienie do dnia 23 października 2023 r. formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie uczestnictwa linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e‑mail osoby zgłaszającej się. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (24 października 2023 r.).

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń (max. 150 osób).
Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.