Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Termin i miejsce spotkania:

21 listopada 2017 r.

Sala Herbowa

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

Program szkolenia 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział”.  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.