Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzesiębiorstwa 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

1. Specyfika i cel konkursu 

2. System wyboru projektów 

3. Zasady realizacji i rozliczania projektów

4. Standardy dostępności 

Termin i miejsce spotkania:

30 października 2019 r.

Sala Polskie Niebo

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 25 października.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Augustyńskiego 1 80-819 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 400 metrów)

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:

Uwaga ! Zmiany organizacji ruchu na ulicy Okopowej. 

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie

Podjazd dla wózków.

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.