Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.  

Prezentacje ze spotkania informacyjnego: 

1.  Specyfika projektów 

2. System wyboru projektów 

3. Zasady realizacji i rozliczania projektów

4. Doświadczenia IZ RPO WP z realizacji projektów 

5. Praktyczne zastosowanie Standardów dostępności

Termin i miejsce spotkania:

19 luty 2020 r.

Sala im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 14 lutego .

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:

Uwaga ! Zmiany organizacji ruchu na ulicy Okopowej. 

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie

Podjazd dla wózków.

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.