Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne w Malborku poświęcone aktualnym konkursom ze szczególnym uwzględnieniem Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Termin i miejsce spotkania:

13 lutego 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

Sala konferencyjna

Program szkolenia 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział”.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 9 lutego.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.