Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne w Gdańsku „Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach RPO WP 2014-2020 oraz możliwości wsparcia w działaniach PROW 2014-2020 i Programu Rybactwo i Morze 2014-2020”

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne „Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach RPO WP 2014-2020 oraz możliwości wsparcia w działaniach PROW 2014-2020 i Programu Rybactwo i Morze 2014-2020”

Prezentacje ze spotkania: 

1. Postęp wdrażania RPO WP w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego  

2. Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach EFS i EFRR

3. Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020

4. Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim – ARP

5. Konkurs Grantowy „Invest in Pomerania” – ARP 

Termin i miejsce spotkania:

13 grudnia 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 1

80-819 Gdańsk

Sala – Polskie Niebo

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.