Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, planowane kierunki na lata 2019-2020” Malbork

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, planowane kierunki na lata 2019-2020”.

Termin i miejsce spotkania:

13 maja 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Pl. Słowiański 17, Malbork

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.