Spotkanie informacyjne: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 20014-2020”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

Termin i miejsca spotkań:

Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia 2016 r. w godz. 10:00-13:30  w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk, Sala Superior B.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link „Weź udział„.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

 

Zobacz program spotkania