Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne – realizacja projektów w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – BRAK MIEJSC!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. 

 

Podczas spotkania omówione zostaną:

•             kryteria oceny wniosków,

•             zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie,

•             zasadach współpracy w projektach,

•             zasady pomocy publicznej  dla projektów w ramach działania 4.1.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 10 marca (czwartek) w sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 10.30-15.00.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link „Weź udział” do dnia 8 lutego 2016 .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Program:

PROGRAM SPOTKANIA

10.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.20 Powitanie
11.20-11.40 Stan obecny konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego
11.40-12.00 Założenia konkursu dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach RPO WP 2014 – 2020
12.00-12.20 System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020
12.20-12.40 Kryteria wyboru projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
12.40-13.10 Pomoc publiczna dla projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
13.10-13.30 Przerwa kawowa
13.30-13.50 Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020
13.50 -14.30 Procedura oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów  realizowanych z RPO WP 2014 -2020
14.30-14.50 Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
14.50-15.10 Sesja pytań

 

Prezentacje ze szkolenia:

  1. Stan obecny konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego
  2. Propozycja zakresu Koncepcji podlegająca włączeniu do przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”
  3. Założenia konkursu dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach RPO WP 2014-2020
  4. System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020
  5. Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach RPO WP 2014-2020
  6. Pomoc publiczna dla projektów realizowanych w ramach Działania 4.1. RPO WP 2014-2020 – Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
  7. Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 Działanie 4.1
  8. Procedura oceny oddziaływania na środowisko w projektach RPO WP 2014 – 2020
  9. Jak działa Generator Wniosków Aplikacyjnych – film
  10. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020