Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

28 października 2015 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” do dnia 26 października 2015 roku. Liczba miejsc ograniczona.

 

Program spotkania:

09.30-10.00  Rejestracja
10.00-10.10 Powitanie Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
10.10-10.30 Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2
10.30-11.30 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2
11.30-12.00 Przerwa
12.00-12.40 Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
12.40-13.30 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
13.30-14.00 Pytania i odpowiedzi
14.00 Zakończenie spotkania

 

Drugie spotkanie o tej samej tematyce odbędzie się 6 listopada 2015 roku.