Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika konkursu w ramach Poddziałania 3.3.1
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.3.1
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

9.30-10.00  Rejestracja
10.00-10.10 Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Edukacji i Sportu

10.10-10.30 Specyfika konkursu w ramach Poddziałania 3.3.1
10.30- 10.40 Jak przenieść diagnozę ujętą w koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego do wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1
10.40-11.10 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.3.1
11.10- 11.30 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
11.30-11.50 Przerwa
11.50-14.00 Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)
14.00-15.00 Pytania i odpowiedzi
15.00 Zakończenie spotkania

Termin i miejsce spotkania:

15 kwietnia 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział”.  Liczba miejsc ograniczona.