Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego).

W czasie spotkania będą się Państwo mogli dowiedzieć:

  • na jakie projekty można przeznaczyć dofinansowanie w ramach działania 8.4
  • w jaki sposób będą oceniane projekty
  • jakie wydatki będzie można ponieść w ramach dofinansowania
  • jak wygląda procedura oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2016 r. (środa) w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w godz. 10.00-14.30.

Zgłoszenia

UWAGA. Rejestracja na szkolenie została zakończona.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” do dnia 22 stycznia 2016 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 

Program

 

10.00-10.10 Przywitanie gości
10.10-10.30 Założenia konkursu dla działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego  w ramach RPO WP 2014 – 2020
10.30-11.00 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
11.00-11.45 Pomoc publiczna dla projektów w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
11.45-12.15 Przerwa
12.15-12.45 Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020
12.45-13.30 Procedura oceny oddziaływania projektu na środowisko
13.30-13.45 Harmonogram i zasady konkursu w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
13.45-14.30 Pytania i odpowiedzi

 

Prezentacje: