Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 OP 5 Zatrudnienie RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • Specyfika konkursu w ramach Działania 5.3
  • System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3
  • Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
  • Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z Działania 5.3

Termin i miejsce spotkania:

10 maja 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział„.  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

9.30-10.00  Rejestracja
10.00-10.10 Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.40 Specyfika konkursu w ramach Działania 5.3
10.40-11.00 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3
11.00- 11.30 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
11.30-12.00 Przerwa
12.00-14.00 Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)
14.00-15.00 Pytania i odpowiedzi
15.00 Zakończenie spotkania