Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Działania 3.1
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

11 lutego 2016 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział„.  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

9.30-10.00  Rejestracja
10.00-10.10 Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.40 Specyfika konkursu w ramach Działania 3.1
10.40- 11.00 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1
11.00-11.40 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
11.40-12.00 Przerwa
12.00-12.10 Wprowadzenie do pracy w GWA
12.10-14.30 Omówienie struktury i zasad wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu (GWA) 
14.30-15.00 Pytania i odpowiedzi
15.00 Zakończenie spotkania

Drugie spotkanie o tej samej tematyce odbędzie się 1 marca 2016 roku.