Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) 2014-2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”.

Spotkanie odbędzie się dn. 4 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Na spotkaniu przybliżymy zasady aplikowania w konkursie, w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Zobacz inne terminy