Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dot. projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UWAGA! Nabór zamknięty! Brak miejsc!

Kontakt w sprawie udziału: Martyna Sawicka – Kierownik Referatu Informacji DPR tel. kom. +48 502 757 466

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dot. projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza wnioskodawców na spotkanie dotyczące omówienia najważniejszych dokumentów oraz praktycznych aspektów realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wydarzenie odbędzie się 29 maja 2023 r. w 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

 

Program

Podczas spotkania zostaną omówione:

  • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027),
  • Ramowe zasady oceny projektów, zasada DNSH, pomoc publiczna, zasada równości szans i niedyskryminacji, kwalifikowalność wydatków, informacja i promocja,
  • Szczegółowy Opis Priorytetów FEP 2021-2027 (kultura, szkoły zawodowe, przedszkola, gospodarka obiegu zamkniętego, mobilność, termomodernizacja),
  • Wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach FEP 2021-2027 i załączniki do Wniosku,
  • Kluczowe nowości w Umowie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach FEP 2021-2027.

 

Termin i miejsce

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2023 r. w Europejskim Centrum Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, ul. Żaglowa 11 w godz. 9:00-16:30 w sali konferencyjnej 1 B-C na pierwszym piętrze.

 

Zapisy na spotkanie

Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy „Weź udział” do 25 maja 2023 r., – UWAGA! Nabór zamknięty! Brak miejsc!

2. potwierdzić swój udział linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Z uwagi na ograniczą liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność Państwa zgłoszeń – limit 300 miejsc.

 

Dodatkowe informacje

  1. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowane online.
  2. Zachęcamy do skorzystania z transportu zbiorowego na miejsce spotkania. Jednocześnie informujemy, że Organizator zapewnia miejsca parkingowe: przy wejściu do centrum konferencyjnego, przy szatni będzie ustawiony walidator aby każdy z gości po wejściu mógł wpisać od razu swój nr rejestracyjny samochodu.
  3. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
  4. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania:

Departament Programów Regionalnych UMWP
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 33
e-mail: dpr@pomorskie.eu

 

Kontakt:

Martyna Sawicka – Referat Informacji DPR, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu  tel. 58 32 68 175 lub kom. +48 502 757 466

 

Pliki do pobrania

Program spotkania

 

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.