Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniu 3.1. Mobilność Miejska w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniu 3.1. Mobilność Miejska w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w środę 13 grudnia 2023 roku w godz. 9:45-14:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Spotkanie rozpocznie i powita zebranych gości Pan Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:
I. Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 3.1 Mobilność miejska – Regionalny Plan Transportowy – Jakub Pietruszewski, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

II. Regulamin wyboru projektów:

  1. Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 3.1 Mobilność miejska – Szczegółowy Opis Priorytetów oraz kryteria wyboru projektów – Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych DPR
  2. Kwalifikowalność wydatków – Rafał Reszka/Beata Płocha, DPR
  3. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami – Jakub Kowalczuk, DPR
Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2023 r.

Dodatkowe informacje

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowane online.

Zachęcamy do skorzystania z transportu zbiorowego na miejsce spotkania. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Martyną Sawicką – kierownikiem Referatu Informacji DPR, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu  tel. 58 32 68 175 lub kom. +48 502 757 466.

Organizatorem spotkania jest Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

PROGRAM SPOTKANIA