Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zobowiązania do końca 2018 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

BRAK MIEJSC! Zapisz się na kolejny termin spotkania

Zapraszamy beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów w ramach Programu.

W programie spotkania m.in.:

– stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kontekście zobowiązań Instytucji Zarządzającej i beneficjentów do końca 2018 roku,
– rozliczanie wydatków w projektach – nowe rozwiązania i wnioski o płatność – najczęściej popełniane błędy,
– prawo zamówień publicznych – najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
– harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok,
– nowe zasady oznakowania projektów unijnych (barwy Rzeczpospolitej Polskiej).

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w godz. 9:00 – 12:30, w sali im. Lecha Bądkowskiego (sala Okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link „Weź udział” i zakończenie procesu rejestracji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do pobrania:

Program spotkania

 

Zobacz prezentację ze spotkania:

  1. „Zmiany w Umowie i Projekcie” – Kinga Dzeiwątkowska-Seroka, Kierownik Refaratu Realizacji II, DPR UMWP
  2. „Rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność” – Rafał Reszka, Z-ca Dyrektora DPR UMWP
  3. „Zasady dokonywania zamówień w projekcie” – Rafał Reszka, Z-ca Dyrektora DPR UMWP
  4. „Prawo zamówień publicznych – najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich” – Agnieszka Niewiadomska-Szostek, Referat Kontroli DPR UMWP
  5. „Harmonogram konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 w obszarze EFS na 2018 rok” – Marcin Fuchs, Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP
  6. „Zmiana zasad oznaczania projektów” – Martyna Sawicka, Referat Informacji DPR UMWP