Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16

Termin i miejsce spotkania:

3 listopada 2016 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program spotkania 

Pobierz prezentacje:

1. Specyfika i cel konkursu z Działania 5.5

2. System oceny i kryteria wyboru z Działania 5.5

3. GWA

4. Kwalifikowalność wydatków z Działania 5.5

5. Zgodność projektów z politykami horyzontalnymi

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział”.  Liczba miejsc ograniczona.