Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Skuteczne metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych – doświadczenia polskie i zagraniczne oraz źródła finansowania

BRAK MIEJSC!

Zapraszamy  na seminarium organizowane wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

Podczas seminarium przedstawione zostaną cele i wyzwania w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Eksperci przybliżą dobre praktyki, w oparciu o doświadczenia krajowe i zagraniczne, pozwalające na osiąganie wysokich poziomów recyklingu. Będzie również możliwość pozyskania informacji i wymiany doświadczeń na temat kampanii edukacyjnych dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu. Ponadto, podczas seminarium omówione zostaną możliwe źródła finansowania zadań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów, zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.

Miejsce i termin spotkania

Seminarium odbędzie się 14 listopada 2016 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 9.30 do 14.30.

Zgłoszenia

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link „Weź udział” i zakończenie procesu rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zobacz program seminarium

Pobierz broszurę o bezpłatnym wsparciu WFOŚiGW w aplikowaniu o środki unijne

 

Pobierz prezentacje ze spotkania:

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 – Tadeusz Styn

Selektywna zbiórka źródłem dobrej jakości surowców – Anna Grapatyn-Korzeniowska

Doświadczenia pomorskich gmin w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Olga Goitowska, Gmina Kartuzy

Doświadczenia pomorskich gmin w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Aneta Kamińska, ZUOS Sp. z o.o.w Tczewie

Edukacja ekologiczna – Iwona Pabiś – Beszczyńska, WFOŚiGW w Gdańsku oraz Agnieszka Orłowska ReMiasto

Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych – środki krajowe – Paulina Górska, WFOŚiGW w Gdańsku

Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych – środki unijne – Maja Remizowicz, UM WP DPR 

Informacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków RPO WP 2014- 2020, Działanie 11.2 Gospodarka Odpadami – Założenia konkursu – Maja Remizowicz, UM WP DPR

Informacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków RPO WP 2014- 2020, Działanie 11.2 Gospodarka Odpadami – Załączniki do wniosku – Maja Remizowicz, UM WP DPR

Informacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków RPO WP 2014- 2020, Działanie 11.2 Gospodarka Odpadami – kryteria wyboru projektów – Maja Remizowicz, UM WP DPR

Film instruktarzowy – Generator Wniosków Aplikacyjnych