Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Dnia 16 grudnia br. zapraszamy do udziału w seminarium dotyczycącym modelowych rozwiązań w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu szczególnie ze względu na powiązanie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza z działaniami zmierzającymi do adaptacji obszarów miast do zmian klimatu, a także poprawy jakości życia ludzi poprzez zapewnienie im wartościowej, dostępnej przestrzeni sprzyjającej integracji, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju nawiązującymi do koncepcji Nowego Europejskiego Bauhausu.

W gronie prelegentów znajdą się doświadczeni projektanci, praktycy prezentujący nowe spojrzenie oraz promujący innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej w miastach.

Cel seminarium:
Celem seminarium jest poznanie zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką z zakresu: adaptacji miast do zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju miast, nowych rozwiązań sprzyjających współistnieniu natury z rozwojem miasta, jak również estetyzacji i podkreślenia walorów kulturowych przestrzeni publicznych w układach urbanistycznych, w szczególności w celu aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Przedstawione zostaną także dobre praktyki we wdrażaniu ww. zagadnień.

W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele gmin miejskich i miejsko-wiejskich, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne podmioty i osoby zajmujące się procesem rewitalizacji, w tym też architekci faktycznie zaangażowani w zarządzanie przestrzenią w miastach.

Terminy i miejsce seminarium:
Termin: 16 grudnia 2022 r. (piątek)
Miejsce: Urząd Marszałkowski, Jana Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk, Sala Niebo Polskie
W trakcie seminarium Organizator zapewnia przerwę kawową.
Warunki uczestnictwa w seminarium:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.
Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość wysłana przez Organizatora wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji.
Terminy zgłoszeń:
Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 13 grudnia 2022 roku (wtorek). 
Forma seminarium:
Seminarium odbywa się w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości udziału zdalnego
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
Rejestracja i udział w seminarium są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prelegenci zaproszeni na wydarzenie:
  • Piotr Czyż – Architekt i filozof, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Naukowo zajmuje się społeczną rolą architektury oraz kulturowym zapleczem modernizmu i postmodernizmu. Konsultant na wielu warsztatach w Trójmieście, uczestnik inicjatyw miejskich. Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Inicjatywa Miasto.
  • Joanna Paniec – Architektka krajobrazu, projektantka zieleni, animatorka kultury. W 2004 roku ukończyła studia w Katedrze Sztuki, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się projektowaniem zieleni miejskiej i ogrodów. Projektuje parki, zieleńce, ogrody prywatne, ogrody tematyczne i pop-upy, edukuje, prowadzi warsztaty, angażuje się w projekty społeczne i innowacyjne takie jak Gdańskie Ogrody Motylowe czy Ogrodnicy z Dzielnicy. W latach 2015 – 2020 ogrodnik miejska w Gdańsku, a następnie główny specjalista ds. zielonej marki miasta w Biurze Prezydenta, Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Wspólnie z Mają Skibińską prowadzi podcast o interdyscyplinarnej architekturze krajobrazu Odcienie Zieleni (odcieniezieleni.org).
  • Małgorzata Bartyna-Zielińska –  Urbanistka. Od 2006 roku związana z Urzędem Miejskim Wrocławia, na początku w Biurze Rozwoju Wrocławia, następnie w Biurze Zarządzania  Projektami a od 2017 roku w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie jako kierownik Działu Kształtowania Środowiska i Klimatu koordynuje projekty związane z działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu, między innymi GrowGreen i FoodSHIFT2030, finansowane z programu Horyzont2020. Odpowiada również za realizację programów miejskich związanych z zakładaniem ogrodów warzywnych czy też wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury na terenach placówek oświatowych.
  • Paweł Krzemień – od 2018 r. jest kierownikiem Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Jest pasjonatem miasta Słupska i miasta jako organizmu. O mieście wie wszystko. Tematy związane z historią, wodami opadowymi, roślinnością miejską (tą obecną i historyczną), architekturą, transportem – nie mają dla niego tajemnic. Zna każdą miejską cegłę. Nie zapomina o człowieku w mieście oraz jego mieszkańcach.
  • Paweł Mrozek – Artysta i aktywista miejski. Ukończył kierunek Architektura i Urbanistyka na Politechnice Gdańskiej (2004). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Współzałożyciel stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Interesuje się uspołecznionymi procesami w projektowaniu i tworzeniu zwłaszcza w kontekście przestrzeni miejskich i rewitalizacji. Tworzy głownie urbanistykę, architekturę, projekty wnętrz i grafikę 3D. Współautor happeningów w przestrzeni miasta takich jak Parking Day,  Miejskie Grillowanie i Restaurant Day polegających na wywołaniu zaskoczenia u widza, zwyczajnego użytkownika miasta, niecodziennym wykorzystaniem zwyczajnej przestrzeni publicznej, ale publicznej tylko najczęściej z nazwy. Porusza w ten sposób problem zwrócenia przestrzeni miasta ludziom.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454
Pliki do pobrania: