Seminarium informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniach 2.1 – 2.3 Efektywność energetyczna w programie FEP 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniach 2.1 – 2.3 Efektywność energetyczna w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.


Termin 

Spotkanie odbędzie się w środę 13 marca 2024 roku w godz. 9:45-14:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Spotkanie rozpocznie i powita zebranych gości Pan Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku, który dodatkowo omówi uwarunkowania terytorialne wsparcia efektywności energetycznej.


Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

 1. Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 2.1 Efektywność energetyczna w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych oraz w Działaniu 2.2 i 2.3 Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego
  i poza terenem obszaru metropolitalnego: Szczegółowy Opis Priorytetów
  – Ewelina Adamska, DPR
 2. Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1 Efektywność energetyczna w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych oraz w Działaniu 2.2 i 2.3 Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego i poza terenem obszaru metropolitalnego – Marta Lewandowska, DPR
 3. Kwalifikowalność wydatków: metody uproszczone, podatek Vat, przygotowanie „Projektu budżetu” – Rafał Reszka, DPR
 4. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami – Paulina Łasowska, DPR

Na zgłoszenia czekamy do 12 marca 2024 r.


Dodatkowe informacje

 • Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowane online.
 • Zachęcamy do skorzystania z transportu zbiorowego na miejsce spotkania. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Martyną Sawicką, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 175.

Organizatorem spotkania jest Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.


Do pobrania:

Program seminarium 13.03.2024

Prezentacje ze spotkania:

 1. Uwarunkowania terytorialne wsparcia efektywności energetycznej – Jan Szymański, DPR
 2. Uwarunkowania wsparcia w Działaniach 2.1-2.3 Efektywność energetyczna: Szczegółowy Opis Priorytetów – Ewelina Adamska, DPR
 3. Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1-2.3 Efektywność energetyczna – Marta Lewandowska, DPR
 4. Kwalifikowalność wydatków: metody uproszczone, podatek VAT, przygotowanie „Projektu budżetu” – Rafał Reszka, DPR
 5. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami – Paulina Łasowska, DPR