Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Krajowa wizyta studyjna w Bydgoszczy i Włocławku, 23-25.05.2022 r.

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z przedstawicielami Miasta Bydgoszczy i Miasta Włocławka zapraszają przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego zaangażowanych bezpośrednio w rewitalizację do udziału w wizycie studyjnej na obszarach rewitalizacji Bydgoszczy i Włocławka. Poniżej szczegóły dotyczące wizyty.
Cel wizyty:
Prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w ramach rewitalizacji, w tym podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.
Przedstawiciele ww. miast zapoznają Państwa z obszarami, na których prowadzona jest rewitalizacja, przybliżą efekty kilku przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz poprowadzą krótkie prelekcje w lokalach, w których prowadzone są działania społeczne.
Termin wizyty:
23-25 maja 2022 r. (poniedziałek – środa)
Organizator zapewnia:
• nocleg w hotelu w dniach 23 i 24 maja,
• transport autokarem na trasie Gdańsk/Bydgoszcz/Włocławek/Gdańsk;
• wyżywienie w postaci: dwóch obiadów i śniadań (24-25 maja), jednej obiadokolacji (23 maja), jednej kolacji (24 maja) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych (24-25 maja).
Ważne: Zapewnienie dojazdu do Gdańska w dniu 23 maja pozostaje w gestii poszczególnych gmin. Zbiorka będzie miała miejsce na zapleczu budynku Augustyńskiego 1 (wewnętrzy parking UMWP) do godz. 10.00. Prosimy o punktualne przybycie – odjazd autobusu nastąpi o godzinie 10:00.
Limit miejsc:
Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zgłoszeń większej liczby osób z tej samej gminy, należy wskazać osobę delegowaną do udziału w pierwszej kolejności. Udział pozostałych osób uzależniony będzie od liczby zgłoszeń z pozostałych gmin.
Warunki uczestnictwa w wizycie studyjnej:
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na przedmiotową wizytę studyjną do dnia 13 maja 2022 r (piątek). na adres rewitalizacja@pomorskie.eu.
Organizator poinformuje osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie w formie e-mail do dnia 17 maja 2022 r.
Jednocześnie informujemy, iż osoba zakwalifikowana do udziału w wizycie obowiązana jest do udziału w trzech dniach wizyty oraz zgodnie z przedłożonym zgłoszeniem.
W przypadku rezygnacji z wizyty przez daną osobę kierownik danego urzędu zobowiązany jest zapewnić udział innego uczestnika w zastępstwie, który obowiązany będzie do udziału w ww. wydarzeniu zgodnie z pierwotnie przedłożonym zgłoszeniem. O zmianie niezwłocznie należy poinformować Organizatora.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną realizację wizyty.
Rejestracja i udział w wizycie studyjnej są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Wizyta studyjna odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
• Anna Górna, e-mail: a.gorna@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 933
• Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
• Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454
• Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155